Školenie vodičov referentských vozidiel a pre všetkých ktorí majú záujem
  • Aktuálna, platná legislatíva, zmeny, novinky a povinnosti pre vodičov a organizácie.
  • Možnost školenia v anglickom jazyku.
  • Školenie poskytujeme pre malé  organizácie aj velké podniky.

Školenie profesionálných vodičov z povolania (z.č. 280/2006 Z.z.) - Kvalifikačná karta vodiča