Sklárčik autoškola - Informatívne smerové značky

IS 1a Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 1a.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelená.

IS 1a Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 1b Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 1b.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

 Informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky s cestou nižšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbližšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Farba podkladovej dosky je zelená.

IS 1b Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 2 Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 2.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.

IS 2 Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 3 Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 3.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.

IS 3 Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 4 Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 4.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v priamom smere, o číslach pokračujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov v priamom smere. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.

IS 4 Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 5a Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 5a.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informujú na ceste vmieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia pred križovatkou. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.

IS 5a Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 5b Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 5b.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informujú na ceste vmieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia pred križovatkou. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.

IS 5b Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 6 Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 6.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia. Základná plocha dopravnej značky je vždy zelenej farby.

IS 6 Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 7a Smerová tabuľa (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 7a.png

Smerová tabuľa (vzor)

Informuje o určujúcom dopravnom cieli a prípadne iných cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej cesty.

IS 7a Smerová tabuľa (vzor)
IS 7b Výjazd (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 7b.png

Výjazd (vzor)

Informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Základná plocha dopravnej značky je vždy zelenej farby. Umiestňuje sa nad dopravnou značkou č. IS 2, č. IS 3, č. IS 5a, č. IS 5b, č. IS 6, č. IS 7a.

IS 7b Výjazd (vzor)
IS 8 Diaľková návesť (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 8.png

Diaľková návesť (vzor)

Informuje na ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti v kilometroch. Základná plocha dopravnej značky na diaľnici a rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby.

IS 8 Diaľková návesť (vzor)
IS 9 Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 9.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schematicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa používa pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. triedy je vždy modrej farby; ak sa cieľ nachádza na výjazde smerom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa, a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návestenie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.

IS 9 Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 10 Návesť pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 10.png

Návesť pred križovatkou (vzor)

Informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej okružnej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke č. IS 9.

IS 10 Návesť pred križovatkou (vzor)
IS 11 Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 11.png

Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom (vzor)

Informuje o významnom kultúrnom alebo turistickom cieli (napríklad hrad, zámok, kúpeľné miesto, jaskyňa a podobne) alebo oblasti; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.

IS 11 Návesť pred kultúrnym alebo turist...
IS 11a  Návesť pred náboženským cieľom ským cieľom#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 11 a.png

Značka Návesť pred náboženským cieľom


Informuje o významných náboženských stavbách, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne; na značke možno použiť vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cieľa.

IS 11a Návesť pred náboženským cieľom s...
IS 12 Návesť pred križovatkou s obmedzením (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 12.png

Návesť pred križovatkou s obmedzením (vzor)

Informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

IS 12 Návesť pred križovatkou s obmedzen...
IS 13 Návesť pred križovatkou s obmedzením (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 13.png

Návesť pred križovatkou s obmedzením (vzor)

Informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere obchádzania. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

IS 13 Návesť pred križovatkou s obmedzen...
IS 14 Návesť pred križovatkou s obmedzením (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 14.png

Návesť pred križovatkou s obmedzením (vzor)

Informuje o križovatke, na ktorej je zakázané odbočovať vľavo, a na značke sa súčasne vyznačuje smer jazdy na dosiahnutie cesty v smere obchádzania.

IS 14 Návesť pred križovatkou s obmedzen...
IS 15 Návesť pred obchádzkou (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 15.png

Návesť pred obchádzkou (vzor)

Informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vyznačuje smer a priebeh obchádzkovej trasy. Na značke je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej
značky.

IS 15 Návesť pred obchádzkou (vzor)
IS 16 Návesť pred obchádzkou (odklonom) (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 16.png

Návesť pred obchádzkou (odklonom) (vzor)

Informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Na značke je podľa potreby vyznačená dĺžka uzávierky a dĺžka obchádzky.

IS 16 Návesť pred obchádzkou (odklonom) ...
IS 17a Smerová tabuľa s jedným cieľom (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 17a.png

Smerová tabuľa s jedným cieľom (vzor)

Informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

IS 17a Smerová tabuľa s jedným cieľom (v...
IS 17b Smerová tabuľa s jedným cieľom (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 17b.png

Smerová tabuľa s jedným cieľom (vzor)

Informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

IS 17b Smerová tabuľa s jedným cieľom (v...
IS 18a Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 18a.png

Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vzor)

Informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

IS 18a Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vz...
IS 18b Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vzor) #phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 18b.png

Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vzor)

Informuje o smere a spravidla aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom (obciam) a o čísle pokračujúcej cesty, ktoré sa môže na značke doplniť.

IS 18b Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (vz...
IS 19a Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 19a.png

Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (vzor)

Informuje o smere príjazdu k diaľnici, pričom značka sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na diaľnicu.

IS 19a Smerová tabuľa pre príjazd k diaľ...
IS 19b Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 19b.png

Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (vzor)

Informujú o smere príjazdu k diaľnici.

IS 19b Smerová tabuľa pre príjazd k diaľ...
IS 20a Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 20a.png

Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (vzor)

Informuje o smere príjazdu k rýchlostnej ceste, značka sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na rýchlostnú cestu.

IS 20a Smerová tabuľa pre príjazd k rých...
IS 20b Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 20b.png

Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (vzor)

Informuje o smere príjazdu k rýchlostnej ceste.

IS 20b Smerová tabuľa pre príjazd k rých...
IS 21 Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 21.png

Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (vzor)

Informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

IS 21 Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (...
IS 22a Smerová tabuľa k inému cieľu  (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 22a.png

Smerová tabuľa k inému cieľu  (vzor)

Vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cieľu, ako k obci alebo k jej časti, ktorý má dopravný význam pre účastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo železničnej stanici, k prístavu alebo k stanici technickej alebo emisnej kontroly a podobne.

IS 22a Smerová tabuľa k inému cieľu (vz...
IS 22b Smerová tabuľa k obchodnému centru (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 22b.png

Smerová tabuľa k obchodnému centru (vzor)

Vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k obchodnému centru.

IS 22b Smerová tabuľa k obchodnému centr...
IS 22c Smerová tabuľa k predajnému miestu #phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 22c.png

Smerová tabuľa k predajnému miestu 

Informuje o predajnom mieste, kde je možné uskutočniť nákup diaľničnej nálepky alebo palubnej jednotky pre elektronické mýto; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere, prípadne o vzdialenosti k miestu predaja.

IS 22c Smerová tabuľa k predajnému miest...
IS 23a Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 23a.png

Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (vzor)

Vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu, napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.

IS 23a Smerová tabuľa ku kultúrnemu aleb...
IS 23b Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 23b.png

Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (vzor)

Vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu, napríklad k divadlu, múzeu, galérii a podobne.

IS 23b Smerová tabuľa ku kultúrnemu aleb...
IS 23c  Smerová tabuľa k náboženskému cieľu#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 23c.png

Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

Vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.

IS 23c Smerová tabuľa k náboženskému ci...
IS 23d Smerová tabuľa k náboženskému cieľu #phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 23d.png

Smerová tabuľa k náboženskému cieľu

Vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti k označenej významnej náboženskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, kláštor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne.

IS 23d Smerová tabuľa k náboženskému cie...
IS 24 Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 24.png

Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu (vzor)

Vhodným nápisom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému komunálnemu cieľu, napríklad k radnici alebo magistrátu a podobne.

IS 24 Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľ...
IS 25 Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 25.png

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (vzor)

Informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo keď na tej istej ceste prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Značka sa umiestňuje pred každou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu.

IS 25 Smerová tabuľa na vyznačenie obchá...
IS 26 Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 26.png

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (vzor)

Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu až po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmý, a pred každou významnejšou križovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa značka umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore.

IS 26 Smerová tabuľa na vyznačenie obchá...
IS 27 Diaľnica (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 27.png

Diaľnica (vzor)

Informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na diaľnici používa symbol značky č. IS 27 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

IS 27 Diaľnica (vzor)
IS 28 Rýchlostná cesta (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 28.png

Rýchlostná cesta (vzor)

Informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno „R“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na rýchlostnej ceste používa symbol značky č. IS 28 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

IS 28 Rýchlostná cesta (vzor)
IS 29 Cesta I. triedy (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 29.png

Cesta I. triedy (vzor)

Informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách I. triedy používa symbol značky č. IS 29 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

IS 29 Cesta I. triedy (vzor)
IS 30 Cesta II. triedy (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 30.png

Cesta II. triedy (vzor)

Informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách II. triedy používa symbol značky č. IS 30 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

IS 30 Cesta II. triedy (vzor)
IS 31 Medzinárodná trasa (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 31.png

Medzinárodná trasa (vzor)

Informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty sa uvádza za písmenom „E“. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky č. IS 31 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

IS 31 Medzinárodná trasa (vzor)
IS 32a Kilometrovník (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 32a.png

Kilometrovník (vzor)

Vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti sa uvedie číslo cesty I., II. alebo III. triedy.

IS 32a Kilometrovník (vzor)
IS 32b Kilometrovník (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 32b.png

Kilometrovník (vzor)

Vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej cesty a o smere k najbližšiemu stanovišťu núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty.

IS 32b Kilometrovník (vzor)
IS 32c Kilometrovník (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 32c.png

Kilometrovník (vzor)

Informuje, že ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla). V hornej časti sa uvedie číslo cesty.

IS 32c Kilometrovník (vzor)
IS 33 Hranica kraja (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 33.png

Hranica kraja (vzor)

Vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom s použitím nápisu Slovenská republika možno vyznačiť aj územie republiky.

IS 33 Hranica kraja (vzor)
IS 34 Hranica okresu (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 34.png

Hranica okresu (vzor)

Vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi.

IS 34 Hranica okresu (vzor)
IS 35 Iný názov (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 35.png

Iný názov (vzor)

Informuje o názve mosta, rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a podobne; pri názve mosta sa uvedie aj jeho dĺžka.

IS 35 Iný názov (vzor)
IS 36a Obec (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 36a.png

Obec (vzor)

Informuje o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzuje miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky č. IS 36a končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

IS 36a Obec (vzor)
IS 36b Značka Koniec obce (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 36b.png

Značka Koniec obce (vzor)

Informujú o skončení obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci.

Značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36a; ak platnosť značky č. IS 36c nebola skôr skončená značkou č. IS 36d, značka č. IS 36b končí platnosť značky č. IS 36c.

Značky č. IS 36b končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

IS 36b Značka Koniec obce (vzor)
IS 36c Miestna časť obce (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 36c.png

Miestna časť obce (vzor)

Informujú o názve a o začiatku časti obce, pričom vymedzujú miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

IS 36c Miestna časť obce (vzor)
IS 36d Koniec miestnej časti obce (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 36d.png

Koniec miestnej časti obce (vzor)

Informujú o skončení časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci.

Značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36c; ak platnosť značky č. IS 36a nebola skôr skončená značkou č. IS 36b, značka č. IS 36d končí platnosť značky č. IS 36a.

Značky končia platnosť značky č. B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

IS 36d Koniec miestnej časti obce (vzor)
IS 37a Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 37a.png

Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (vzor)

Informatívne označujú začiatok obce v jazyku národnostnej menšiny.

IS 37a Označenie začiatku obce v jazyku ...
IS 37b Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 37b.png

Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny (vzor)

Informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.

IS 37b Označenie konca obce v jazyku nár...
IS 38 Hraničný priechod (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 38.png

Hraničný priechod (vzor)

Informuje o prístupe k hraničnému priechodu s názvom susedného štátu a o vzdialenosti k nemu; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.

IS 38 Hraničný priechod (vzor)
IS 39 Hranica štátu (vzor)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 39.png

Hranica štátu (vzor)

Vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu medzi nimi; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.

IS 39 Hranica štátu (vzor)
IS 40a Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40a.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke

IS 40a Smerová tabuľa pre cyklistov (s j...
IS 40b Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40b.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40b Smerová tabuľa pre cyklistov (s d...
IS 40c Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40c.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40c Smerová tabuľa pre cyklistov (s j...
IS 40d Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40d.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40d Smerová tabuľa pre cyklistov (s d...
IS 40e Návesť pred križovatkou pre cyklistov#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40e.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40e Návesť pred križovatkou pre cykli...
IS 40f Smerová tabuľa pre cyklistov#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40f.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40f Smerová tabuľa pre cyklistov
IS 40g Smerová tabuľa pre cyklistov#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40g.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40g Smerová tabuľa pre cyklistov
IS 40h Smerová tabuľa pre cyklistov#phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40h.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40h Smerová tabuľa pre cyklistov
IS 40i Koniec cyklistickej trasy #phocagallerypiclens 9-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/smerove/is 40i.png

Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS40a a č. IS40c),Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi) (č. IS 40b a č. IS 40d), Návesť pred križovatkou pre cyklistov (č. IS 40e), Smerová tabuľa pre cyklistov (č. IS 40f až IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cieľom a o čísle, prípadne
o inom označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac cyklistických trás po spoločnej ceste, možno zobraziť čísla, prípadne iné označenie cyklistických trás na jednej spoločnej dopravnej značke.

IS 40i Koniec cyklistickej trasy
 
 
 
Powered by Phoca Gallery