Sklárčik autoškola - Príkazové značky

C1 - Prikázaný smer jazdy#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c1.png

Prikázaný smer jazdy

Prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom.  Používajú sa najmä pred križovatkou.

C1 - Prikázaný smer jazdy
C2 - Prikázaný smer jazdy #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c2.png

Prikázaný smer jazdy

Prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Používajú najmä pred križovatkou.

C2 - Prikázaný smer jazdy
C3 - Prikázaný smer jazdy #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c3.png

Prikázaný smer jazdy

Prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Používajú najmä pred križovatkou.

C3 - Prikázaný smer jazdy
C4a - Prikázaný smer jazdy #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c4a.png

Prikázaný smer jazdy

Prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Používajú najmä pred križovatkou.

C4a - Prikázaný smer jazdy
C4b - Prikázaný smer jazdy#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c4b.png

Prikázaný smer jazdy

Prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Používajú najmä pred križovatkou.

C4b - Prikázaný smer jazdy
C4c - Prikázaný smer jazdy#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c4c.png

Prikázaný smer jazdy

Prikazuje smer jazdy len v smere, ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Používajú najmä pred križovatkou.

C4c - Prikázaný smer jazdy
C5 -  Prikázaný smer otáčania #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c5.png

Prikázaný smer otáčania

Prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Používajú najmä pred križovatkou.

C5 - Prikázaný smer otáčania
C6a - Prikázaný smer obchádzania vpravo #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c6a.png

Prikázaný smer obchádzania vpravo

Prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

C6a - Prikázaný smer obchádzania vprav...
C6b - Prikázaný smer obchádzania vľavo #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c6b.png

Prikázaný smer obchádzania vľavo

Prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.

C6b - Prikázaný smer obchádzania vľavo...
C6c - Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c6c.png

Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo

Prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.

C6c - Prikázaný smer obchádzania vprav...
C7 - Kruhový objazd #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c7.png

Kruhový objazd

Označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.

C7 - Kruhový objazd
C8 - Cestička pre cyklistov #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c8.png

Cestička pre cyklistov

Prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

C8 - Cestička pre cyklistov
C9 - Cestička pre chodcov #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c9.png

Cestička pre chodcov

Prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

C9 - Cestička pre chodcov
C10 - Cestička pre korčuliarov #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c10.png

Cestička pre korčuliarov

Prikazuje korčuliarom, skejtbordistom alebo osobám pohybujúcim sa na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel alebo pohybujúca sa na lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

C10 - Cestička pre korčuliarov
C11 - Cestička pre jazdcov na koňoch #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c11.png

Cestička pre jazdcov na koňoch

Prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.

C11 - Cestička pre jazdcov na koňoch
C12 - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c12.png

Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)

Prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

C12 - Cestička pre vyznačených užívate...
C13 - Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c13.png

Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)

Prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom, t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

C13 - Cestička pre vyznačených užívate...
C14 - Použiť protisklzové reťaze #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c14.png

Použiť protisklzové reťaze

Prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze. Reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.

C14 - Použiť protisklzové reťaze
C15 - Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c15.png

Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)

Sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.

C15 - Najnižšia dovolená rýchlosť (vzo...
C16 - Iný príkaz (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c16.png

Iný príkaz (vzor)

Ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky č. B 7 a podobne. Značkou č. C 16 je možné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.

C16 - Iný príkaz (vzor)
C17 - Rozsvieť svetlá #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c17.png

Rozsvieť svetlá

Prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky č. C 17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.

C17 - Rozsvieť svetlá
C18 - Koniec príkazu (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c18.png

Koniec príkazu (vzor)

Končí platnosť značiek č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 12, č. C 13, č. C 14, č. C 15, č. C 16, č. C 17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

C18 - Koniec príkazu (vzor)
C19 - Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (vzor) #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c19.png

Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (vzor)

Prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento prikázaný smer jazdy je založený na použití značky č. B 21 spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 14, značka č. C 19 je doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vzťahuje len na vozidlá obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou. Na značkemožno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky zo značiek č. B 4 až B 9 a č. B 17 až B 26 a na prikázanie smeru jazdy symbol značky zo značiek č. C 1 až C 5.

C19 - Prikázaný smer prepravy vyznačen...
C20 - Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c20.png

Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)

Označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje vmieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.

C20 - Usporiadanie jazdných pruhov (vz...
C21 - Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c21.png

Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)

Označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.

C21 - Usporiadanie jazdných pruhov (vz...
C22a - Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c22a.png

Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)

Označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.

C22a - Zvýšenie počtu jazdných pruhov ...
C22b - Zníženie počtu jazdných pruhov (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c22b.png

Zníženie počtu jazdných pruhov (vzor)

Označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.

C22b - Zníženie počtu jazdných pruhov ...
C22c - Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c22c.png

Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (vzor)

Označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu
jazdných pruhov.

C22c - Zvýšenie počtu jazdných pruhov ...
C23a - Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c23a.png

Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)

Vyznačuje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka sa umiestňuje vmieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

C23a - Obmedzenie v jazdných pruhoch (...
C23b - Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c23b.png

Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)

Vyznačuje obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz alebo obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka sa umiestňuje vmieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej alebo príkazovej značky.

C23b - Obmedzenie v jazdných pruhoch (...
C24a - Vyhradený jazdný pruh (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c24a.png

Vyhradený jazdný pruh (vzor)

Označuje jazdný pruh vyhradený napríklad pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. Značka sa používa najmä so značkami č. V 1a, č. V 2a alebo so značkou č. V 14 s príslušným nápisom na ceste (BUS). V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas sa uvádza v spodnej časti značky.

C24a - Vyhradený jazdný pruh (vzor)
C24b - Koniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c24b.png

Koniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)

Označuje skončenie platnosti značky č. C 24a a použije sa, ak sa platnosť značky končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončená inak.

C24b - Koniec vyhradeného jazdného pru...
C25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c25.png

Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor)

Označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.

C25 - Radenie jazdných pruhov pred kri...
C26 - Zmena smeru jazdy (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c26 vyor.png

Zmena smeru jazdy (vzor)

Vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.

C26 - Zmena smeru jazdy (vzor)
C27 - Obchádzanie električky #phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c27.png

Obchádzanie električky

Označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky č. E 4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.

C27 - Obchádzanie električky
C28 - Zmena smeru jazdy (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c28.png

Zmena smeru jazdy (vzor)

Upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Na značkách je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.

C28 - Zmena smeru jazdy (vzor)
C29 - Zmena smeru jazdy (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c29.png

Zmena smeru jazdy (vzor)

Upozorňuje na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značkách je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialeno\sti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.

C29 - Zmena smeru jazdy (vzor)
C30 - Striedavé radenie (vzor)#phocagallerypiclens 5-phocagallerypiclenscode-Znacky/prikazove/c30.png

Striedavé radenie (vzor)

Symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde platí striedavé radenie do priebežného jazdného pruhu. Značka sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky, ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky. Vodič vozidla idúceho vo voľnom alebo v priebežnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy, preradenie do voľného alebo priebežného jazdného pruhu. Vodič pri zaraďovaní do voľného alebo priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom alebo priebežnom jazdnom pruhu.

C30 - Striedavé radenie (vzor)
 
 
 
Powered by Phoca Gallery