Sklárčik autoškola - Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky

 P1 - Daj prednosť v jazde! #phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p1.png

Daj prednosť v jazde!

ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15.

P1 - Daj prednosť v jazde!
P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p2.png

Stoj, daj prednosť v jazde!

Ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V 5c.
Značka č. P 2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15. Ako predbežná značka sa k značke č. P 2 používa značka č. P 1 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku č. V 14. Značka č. P 2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.

P2 - Stoj, daj prednosť v jazde!
P3 - Daj prednosť v jazde električke! #phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p3.png

Daj prednosť v jazde električke!

Používa sa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka č. P 3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

P3 - Daj prednosť v jazde električke!
P4 - Križovatka #phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p4.png

Križovatka

Upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.

P4 - Križovatka
P5 - Križovatka s vedľajšou cestou#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p5.png

Križovatka s vedľajšou cestou

Sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu.

P5 - Križovatka s vedľajšou cestou
P6 - Križovatka s vedľajšou cestou (vzor)#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p6.png

Križovatka s vedľajšou cestou  (vzor)

Sa  používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P 5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.

P6 - Križovatka s vedľajšou cestou (v...
P7 -  Križovatka s kruhovým objazdom #phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p7.png

Križovatka s kruhovým objazdom

Upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd (č. C 7).

P7 - Križovatka s kruhovým objazdom
P8 - Hlavná cesta#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p8.png

Hlavná cesta

Upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15.

P8 - Hlavná cesta
P9 - Koniec hlavnej cesty #phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p9.png

Koniec hlavnej cesty

Informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka č. P 9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.

P9 - Koniec hlavnej cesty
P10 - Prednosť protiidúcich vozidiel#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p10.png

Prednosť protiidúcich vozidiel

Označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P 11.

P10 - Prednosť protiidúcich vozidiel
P11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami #phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p11.png

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P 10.

P11 - Prednosť pred protiidúcimi vozid...
P12 -  Tvar križovatky (vzor)#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p12.png

Tvar križovatky  (vzor)

Vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky (č. P 12), ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

P12 - Tvar križovatky (vzor)
P13 -  Tvar križovatky (vzor)#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p13.png

Tvar križovatky  (vzor)

Vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom
križovatky v smere jazdy vodiča.

P13 - Tvar križovatky (vzor)
P14 - Tvar križovatky (vzor)#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p14.png

Tvar križovatky  (vzor)

Vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

P14 - Tvar križovatky (vzor)
P15 -  Tvar dvoch križovatiek (vzor)#phocagallerypiclens 3-phocagallerypiclenscode-Znacky/prednoct/p15.png

Tvar dvoch križovatiek  (vzor)

Vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom
križovatky v smere jazdy vodiča.

P15 - Tvar dvoch križovatiek (vzor)
 
 
 
Powered by Phoca Gallery