Sklárčik autoškola - Výstražné značky

A1a Zákruta vpravo #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 1a.png

Zákruta vpravo

Upozorňuje na smerový oblúk vpravo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

A1a Zákruta vpravo
A1b Zákruta vľavo #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 1b.png

Zákruta vľavo

Upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

A1b Zákruta vľavo
A2a Dvojitá zákruta, prvá vpravo #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 2a.png

Dvojitá zákruta, prvá vpravo

Upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.

A2a Dvojitá zákruta, prvá vpravo
A2b  Dvojitá zákruta, prvá vľavo #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 2b.png

Dvojitá zákruta, prvá vľavo

Upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

A2b Dvojitá zákruta, prvá vľavo
A3a Nebezpečné klesanie #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 3a.png

Nebezpečné klesanie

Upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.

A3a Nebezpečné klesanie
A3b Nebezpečné stúpanie #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 3b.png

Nebezpečné stúpanie

Upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

A3b Nebezpečné stúpanie
A4a Zúžená vozovka z oboch strán #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 4a.png

Zúžená vozovka z oboch strán

Upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

A4a Zúžená vozovka z oboch strán
A4b Zúžená vozovka sprava #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 4b.png

Zúžená vozovka sprava

Upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

A4b Zúžená vozovka sprava
A4c Zúžená vozovka zľava#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 4c.png

Zúžená vozovka zľava

Upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

A4c Zúžená vozovka zľava
A5 Nerovnosť vozovky #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 5.png

Nerovnosť vozovky

Upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.

A5 Nerovnosť vozovky
A6 Spomaľovací prah #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 6.png

Spomaľovací prah

Vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.

A6 Spomaľovací prah
A7 Nebezpečná krajnica #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 7.png

Nebezpečná krajnica

Významový symbolmôže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

A7 Nebezpečná krajnica
A8 Nebezpečenstvo šmyku #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 8.png

Nebezpečenstvo šmyku

Upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

A8 Nebezpečenstvo šmyku
A9 Sneh alebo poľadovica #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 9.png

Sneh alebo poľadovica

Upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

A9 Sneh alebo poľadovica
A10 Hmla #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 10.png

Hmla

Upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

A10 Hmla
A11 Odletujúci štrk #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 11.png

Odletujúci štrk

Upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

A11 Odletujúci štrk
A12 Svetelné signály #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 12.png

Svetelné signály

Upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

A12 Svetelné signály
A13 Priechod pre chodcov #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 13.png

Priechod pre chodcov

Upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený
priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

A13 Priechod pre chodcov
A14 Chodci#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 14.png

Chodci

Upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.

A14 Chodci
A15 Deti #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 15.png

Deti

Upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne.

A15 Deti
A16 Cyklisti #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 16.png

Cyklisti

Upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

A16 Cyklisti
A17 Zvieratá #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 17.png

Zvieratá

Upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

A17 Zvieratá
A18 Zver #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 18.png

Zver

Upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

A18 Zver
A19 Práca #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 19.png

Práca

Upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.

A19 Práca
A20 Padajúce kamene#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 20.png

Padajúce kamene

Upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

A20 Padajúce kamene
A21 Obojsmerná premávka #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 21.png

Obojsmerná premávka

Upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka č. IP 3b. Značka sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

IP 3b  A 21

 

A21 Obojsmerná premávka
A22 Električka #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 22.png

Električka

Upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

A22 Električka
A23 Kolóny #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 23.png

Kolóny

Upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.

A23 Kolóny
A24 Tunel#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 24.png

Tunel

Vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

A24 Tunel
A25 Železničné priecestie so závorami #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 25.png

Železničné priecestie so závorami

Upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

A25 Železničné priecestie so závorami
A26 Železničné priecestie bez závor #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 26.png

Železničné priecestie bez závor

Upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.

A26 Železničné priecestie bez závor
A27a - A27b  Návestná tabuľa ľavá – pravá – 240 m#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 27a a 27b.png

Návestná tabuľa ľavá – pravá – 240 m

Upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m pred železničným priecestím. 

A27a - A27b Návestná tabuľa ľavá – prav...
A28a -  A28b  Návestná tabuľa ľavá – pravá  – 160 m#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 28a a 28b.png

Návestná tabuľa ľavá – pravá  – 160 m

upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti  160 m pred železničným priecestím.

A28a - A28b Návestná tabuľa ľavá – pra...
A29a -  A29b Návestná tabuľa ľavá – pravá – 80 m#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 29a a 29b.png

Návestná tabuľa ľavá – pravá – 80 m

Upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 80 m pred železničným priecestím.

A29a - A29b Návestná tabuľa ľavá – prav...
A30a Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 30a.png

Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

Označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

A30a Výstražný kríž pre železničné priec...
A30b Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 30b.png

Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

Označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.

A30b Výstražný kríž pre železničné priec...
A31 Lietadlá #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 31.png

Lietadlá

Upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.

A31 Lietadlá
A32 Bočný vietor#phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 32.png

Bočný vietor

Upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

A32 Bočný vietor
A33 Nehoda #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 33.png

Nehoda

Upozorňuje na miesto dopravnej nehody a v záujme bezpečnosti cestnej premávky vyzýva k zvýšenej opatrnosti vodičov pri prejazde takto označeným úsekom cesty, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b; ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12, potom vhodným nápisom označuje nehodovú lokalitu s kritickými následkami alebo s ich opakovaným výskytom.

A33 Nehoda
A34 Iné nebezpečenstvo #phocagallerypiclens 2-phocagallerypiclenscode-Znacky/vystrazne/a 34.png

Iné nebezpečenstvo

Upozorňuje na iné nebezpečnémiesta ako na tie, ktorémožno označiť inou značkou.

A34 Iné nebezpečenstvo
 
 
 
Powered by Phoca Gallery