Sklárčik autoškola - Osobitné označenia

O 1 Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou#phocagallerypiclens 17-phocagallerypiclenscode-Znacky/Osobitne_oznacenia/o 1.png

Označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím

Označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.

O 1 Označenie vozidla vedeného osobou sl...
O 2 Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (vzor)  #phocagallerypiclens 17-phocagallerypiclenscode-Znacky/Osobitne_oznacenia/o 2.png

Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (vzor)

Označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto účely. V dolnej časti označenia je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je zhodné s číslom
preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.

O 2 Označenie vozidla lekára pri poskyto...
O 3 Označenie autobusu prepravujúceho deti #phocagallerypiclens 17-phocagallerypiclenscode-Znacky/Osobitne_oznacenia/o 3.png

Označenie autobusu prepravujúceho deti

Označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.

O 3 Označenie autobusu prepravujúceho de...
O 4 Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom #phocagallerypiclens 17-phocagallerypiclenscode-Znacky/Osobitne_oznacenia/o 4.png

Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom 

Označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.

O 4 Označenie vozidla vedeného vodičom z...
 
 
 
Powered by Phoca Gallery