Sklárčik autoškola - Iné dopravné zaradenia

Z 1 Dopravné kužele#phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z1.png

Dopravné kužele

Umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značkách č. V 2a, č. V 2b, č. V 2c alebo č. V 3.Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

Z 1 Dopravné kužele
Z 2a Zábrana na označenie uzávierky#phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 2a.png

Zábrana na označenie uzávierky

Vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.

Z 2a Zábrana na označenie uzávierky
Z 2b Zábrana na označenie uzávierky #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 2b.png

Zábrana na označenie uzávierky

Vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.

Z 2b Zábrana na označenie uzávierky
Z 2c Žlté a čierne pruhy #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 2c.png

Žlté a čierne pruhy

Označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).

Z 2c Žlté a čierne pruhy
Z 2d Červené a biele pruhy #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 2d.png

Červené a biele pruhy

Označujú dočasnú prekážku, napríklad kontajnery a podobne, alebo dopravné zariadenia, napríklad sklopné zábrany a podobne.

Z 2d Červené a biele pruhy
Z 3a Vodiace tabule #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 3a.png

Vodiace tabule

Usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 3a Vodiace tabule
Z 3b Vodiace tabule #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 3b.png

Vodiace tabule

Usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 3b Vodiace tabule
Z 4a Smerovacia doska ľavá #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 4a.png

Smerovacia doska ľavá

Usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 4a Smerovacia doska ľavá
Z 4b Smerovacia doska pravá #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 4b.png

Smerovacia doska pravá

Usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 4b Smerovacia doska pravá
Z 4c Smerovacia doska stredová #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 4c.png

Smerovacia doska stredová

Usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 4c Smerovacia doska stredová
Z 4d Vodiaca doska ľavá#phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 4d.png

Vodiaca doska ľavá

Usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 4d Vodiaca doska ľavá
Z 4e Vodiaca doska pravá #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 4e.png

Vodiaca doska pravá

Usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 4e Vodiaca doska pravá
Z 4f Vodiaca doska stredová #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 4f.png

Vodiaca doska stredová

Usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Z 4f Vodiaca doska stredová
Z 5a Zastavovací terč #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 5a.png

Zastavovací terč

Používajú pri zastavovaní vozidiel najmä príslušníci Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenskí policajti v rovnošate, profesionálni vojaci v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a iní oprávnení príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníci obecnej polície v rovnošate.

Z 5a Zastavovací terč
Z 5b Zastavovací terč #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 5b.png

Zastavovací terč

Používajú pri zastavovaní vozidiel najmä iné osoby.

Z 5b Zastavovací terč
Z 5c Smerovka #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 5c.png

Smerovka

Používa sa pri riadení premávky na križovatke najmä príslušníkom Policajného zboru v rovnošate, ale taktiež vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Z 5c Smerovka
Z 6a Prefabrikovaný spomaľovací prah #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 6a.png

Prefabrikovaný spomaľovací prah

Je vyhotovený najmä z odnímateľného segmentu, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu, pričom každý segment musí byť opatrený retroreflexnými prvkami; možno ho použiť podľa grafického vyobrazenia iba v žlto-čiernom farebnom vyhotovení.

Z 6a Prefabrikovaný spomaľovací prah
Z 6b Stavebný spomaľovací prah #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 6b.png

Stavebný spomaľovací prah

Je vyhotovený ako stavebná súčasť povrchu vozovky, ktorý sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty náhlou zmenou jej výškového profilu; možno ho použiť iba s vyobrazenými geometrickými tvarmi trojuholníkov v žltom farebnom vyhotovení v retroreflexnej úprave po celej šírke nábehových hrán v smere jazdy vozidiel.

Z 6b Stavebný spomaľovací prah
Z 7a Smerový ståpik vľavo v smere jazdy#phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 7a.png

Smerový ståpik vľavo v smere jazdy

Vymedzujú šírku cesty, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty. Používajú sa najmä na cestách mimo obcí. Umiestňujú sa v nespevnenej časti krajnice po oboch stranách cesty v rovnakej úrovni. Po ľavej strane cesty sa používa smerový stĺpik č. Z 7a a po pravej strane cesty stĺpik č. Z 7b.

Z 7a Smerový ståpik vľavo v smere jazdy
Z 7b Smerový ståpik vpravo v smere jazdy#phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 7b.png

Smerový ståpik vpravo v smere jazdy

Vymedzujú šírku cesty, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty. Používajú sa najmä na cestách mimo obcí. Umiestňujú sa v nespevnenej časti krajnice po oboch stranách cesty v rovnakej úrovni. Po ľavej strane cesty sa používa smerový stĺpik č. Z 7a a po pravej strane cesty stĺpik č. Z 7b.

Z 7b Smerový ståpik vpravo v smere jazdy
Z 7c Dopravné gombíky #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 7c.png

Dopravné gombíky

Používajú sa na doplnenie a zvýraznenie najmä vodorovných značiek, napríklad značiek č. V 4, č. V 13 alebo č. V 6a a č. V 6b. Dopravné gombíky doplňujúce pozdĺžne čiary sú biele, na mostoch alebo na miestach s nebezpečenstvom výskytu poľadovice sa používajú dopravné gombíky modrej farby. Na zvýraznenie dočasných vodorovných značiek sa používajú dopravné gombíky žltej alebo jantárovej oranžovej farby. Dopravné gombíky môžu byť použité aktívne, napríklad ktoré využívajú technológiu úsporných svetelných zdrojov na báze LED diód, a ako neaktívne retrororeflexné.

Z 7c Dopravné gombíky
Z 8a Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 8a.png

Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov

Používa sa v kombinácii so značkou č. V 6b, pričom vodiaci pás, ktorý je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, vedie slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby na priechode cez vozovku po vytýčenej trase.

Z 8a Vodiaci pás pre nevidiacich cez pri...
Z 8b Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 8b.png

Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov

Používa sa v kombinácii so značkou č. V 6b a so zariadením č. Z 8a, pričom varovný pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy. Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, je umiestnený na chodníku, a to tesne pred vyznačeným priechodom pre chodcov značkou č. V 6b.

Z 8b Varovný pás pre nevidiacich pred pr...
Z 8c Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 8c.png

Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov

Používa sa v kombinácii so značkou č. V 6b a so zariadením č. Z 8a a so zariadením č. Z 8b, pričom signálny pás pre slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby, ktorý je súčasťou sústavy Signálne a varovné pásy pre nevidiacich, je umiestnený na chodníku, a to tesne pred zariadením č. Z 8b vyznačeným priechodom pre chodcov značkou č. V 6b.

Z 8c Signálny pás pre nevidiacich na cho...
Z 9 Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 9.png

Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra

Opticky upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Zariadenie sa používa najmä v kombinácii so značkou č. A 32. Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra možno použiť i v červeno-bielom pruhovanom vyhotovení.

Z 9 Ukazovateľ smeru a sily bočného vetr...
Z 10 Varovná tabuľa #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 10.png

Varovná tabuľa

iba ako informatívne zariadenie upozorňuje na vjazd do protismeru najmä na smerovo rozdelenej
vetve križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty, taktiež ju možno osadiť aj na odpočívadle tak, aby zabránila vodičom vjazd do protismeru na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.

Z 10 Varovná tabuľa
Z 11a Elektronické panely pre premenné z...
Z 11b Elektromechanické panely pre preme...
Z 12 Elektronické panely pre premenné prevádzkové informácie #phocagallerypiclens 16-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dopravne_zariadenia/ine/z 12.png

Elektronické panely pre premenné prevádzkové informácie

Poskytujú účastníkom cestnej premávky okamžitú informáciu, ktorá je výstupom monitorovacieho procesu, o najbližšom úseku cesty, prípadne časti územia, napríklad o teplote vozovky a vzduchu, počte voľných parkovacích miest, dopravnej nehode a podobne. Ak sa použije panel na informáciu o okamžitej jazdnej rýchlosti, svetelný panel je v činnost.i iba pri zaznamenaní prekročenia maximálnej dovolenej rýchlosti o .... km.h-1 tak, že hodnota skutočne nameranej rýchlosti na paneli bliká červenou farbou.

Z 12 Elektronické panely pre premenné pr...
 
 
 
Powered by Phoca Gallery