Sklárčik autoškola - Informatívne iné značky

II 1a Telefón núdzového volania #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 1a.png

Telefón núdzového volania

Informuje omieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.

II 1a Telefón núdzového volania
II 1b Núdzové volanie #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 1b.png

Núdzové volanie

Informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 12 vhodným nápisom alebo symbolom aj o jednotlivých telefónnych linkách núdzového volania, prípadne o ich internetových adresách.

II 1b Núdzové volanie
II 1c Kontrola rýchlosti#phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 1c.png

Značka Kontrola rýchlosti

informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou
detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.

II 1c Kontrola rýchlosti
II 2 Telefón #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 2.png

Telefón

Informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.

II 2 Telefón
II 3 Hasiaci prístroj #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 3.png

Hasiaci prístroj

Informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

II 3 Hasiaci prístroj
II 4 Prvá pomoc  #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 4.png

Prvá pomoc

Informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.

II 4 Prvá pomoc
II 5 Nemocnica
II 6a Informácie #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 6a.png

Informácie

Informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.

II 6a Informácie
II 6b Rádio #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 6b.png

Rádio

Informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie,
ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktorémajú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

II 6b Rádio
II 7a Zastávka autobusu #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 7a.png

Zastávka autobusu

Označuje zastávku autobusov. Značka sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.

II 7a Zastávka autobusu
II 7b Zastávka trolejbusu
II 7c Zastávka električky #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 7c.png

Zastávka električky

Označuje zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.

II 7c Zastávka električky
II 8a Čerpacia stanica #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 8a.png

Čerpacia stanica

Informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt.

II 8a Čerpacia stanica
II 8b Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG) #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 8b.png

Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)

Informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG).

II 8b Čerpacia stanica skvapalneného rop...
II 8c Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG) #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 8c.png

Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)

Informuje o blízkosti čerpacej stanice stlačeného prírodného plynu (CNG).

II 8c Čerpacia stanica stlačeného prírod...
II 9 Opraváreň #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 9.png

Opraváreň

Informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových vozidiel poskytujúcej servisné služby; ak ide o autorizovanú predajňu motorových vozidiel poskytujúcu servisné služby, možno na dodatkovej tabuľke č. E 12 uviesť typy alebo druhy vozidiel.

II 9 Opraváreň
II 10 Hotel alebo motel #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 10.png

Hotel alebo motel

Informuje o blízkosti hotela alebo motela.

II 10 Hotel alebo motel
II 11 Reštaurácia
II 12 Občerstvenie #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 12.png

Občerstvenie

Informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie.

II 12 Občerstvenie
II 13 WC
II 14 Odpočívadlo #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 14.png

Odpočívadlo

Označuje miesto mimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, a to najmä ak sa nachádza mimo cesty. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10 so zodpovedajúcim symbolom.

II 14 Odpočívadlo
II 15a Táborisko pre stany #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 15a.png

Táborisko pre stany

Informuje o blízkosti táboriska pre stany.

II 15a Táborisko pre stany
II 15b Táborisko pre obytné prívesy #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 15b.png

Táborisko pre obytné prívesy

Informuje o blízkosti táboriska pre obytné prívesy.

II 15b Táborisko pre obytné prívesy
II 15c Táborisko pre stany a obytné prívesy #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 15c.png

Táborisko pre stany a obytné prívesy

Informuje o blízkosti táboriska pre stany a obytné prívesy.

II 15c Táborisko pre stany a obytné prív...
II 16 Pláž alebo kúpalisko #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 16.png

Pláž alebo kúpalisko

Vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti pláže alebo kúpaliska.

II 16 Pláž alebo kúpalisko
II 17a Lyžiarsky vlek#phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 17a.png

Lyžiarsky vlek

Vyznačuje spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

II 17a Lyžiarsky vlek
II 17b Sedačkový vlek#phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 17b.png

Sedačkový vlek

Vyznačuje spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

II 17b Sedačkový vlek
II 17c Kabínková lanovka #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 17c.png

Kabínková lanovka

Vyznačuje spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

II 17c Kabínková lanovka
II 18a Odpočívadlo s objektmi služieb #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 18a.png

Odpočívadlo s objektmi služieb

Používajú sa na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuli pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie
o čísle cesty.

II 18a Odpočívadlo s objektmi služieb
II 18b Odpočívadlo s objektmi služieb #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 18b.png

Odpočívadlo s objektmi služieb

Používajú sa na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu.

II 18b Odpočívadlo s objektmi služieb
II 18c Odpočívadlo s objektmi služieb#phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 18c.png

Odpočívadlo s objektmi služieb

Používajú sa na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu.

II 18c Odpočívadlo s objektmi služieb
II 19a Núdzový východ #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 19a.png

Núdzový východ

Používajú sa na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.

II 19a Núdzový východ
Ii 19b Núdzový východ #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 19b.png

Núdzový východ

Používajú sa na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.

Ii 19b Núdzový východ
II 20a Úniková cesta  #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 20a.png

Úniková cesta

Používajú sa na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli; dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

II 20a Úniková cesta
II 20b Úniková cesta #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 20b.png

Úniková cesta

Používajú sa na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli; dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

II 20b Úniková cesta
II 20c Úniková cesta #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 20c.png

Úniková cesta

Používajú sa na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli; dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m a vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

II 20c Úniková cesta
II 21a Úhrada mýta #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 21a.png

Značka Úhrada mýta

Informuje o začiatku úseku diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktorej užívanie podlieha úhrade mýta.9a) Značka sa používa najmä v kombinácii so značkou č. IS 29, pričom v tomto prípade sa umiestňuje pod túto značku; značka sa nepoužíva samostatne. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť pod značkou na príslušnej dodatkovej tabuľke, napríklad na tabuľke č. E 6a a č. E 6b alebo na tabuľke č. E 10 za použitia príslušného symbolu druhu vozidla.

II 21a Úhrada mýta
II 21b Koniec úhrady mýta #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 21b.png

Koniec úhrady mýta

Informuje o konci úseku cesty I. triedy, ktorej užívanie podlieha úhrade mýta; informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade mýta.Značka sa používa najmä v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a, č. IP 23b a č. IS 29.

II 21b Koniec úhrady mýta
II 22a Úhrada diaľničnou nálepkou #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 22a.png

Úhrada diaľničnou nálepkou

Informuje, že užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podlieha úhrade diaľničnou nálepkou. Značka sa nepoužíva samostatne. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť pod značkou na príslušnej dodatkovej tabuľke, napríklad na tabuľke č. E 6a a č. E 6b alebo na tabuľke č. E 10 za použitia príslušného symbolu druhu vozidla.

II 22a Úhrada diaľničnou nálepkou
II 22b Koniec úhrady diaľničnou nálepkou #phocagallerypiclens 11-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/ine/ii 22b.png

Koniec úhrady diaľničnou nálepkou

Informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade diaľničnou nálepkou. Značka sa používa najmä v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a a č. IP 23b.

II 22b Koniec úhrady diaľničnou nálepkou...
 
 
 
Powered by Phoca Gallery