Sklárčik autoškola - Informatívne prevádzkové značky

IP 1 Okruh #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 1.png

Okruh

Označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

IP 1 Okruh
IP 2 Zmena smeru okruhu #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 2.png

Zmena smeru okruhu

Informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.

IP 2 Zmena smeru okruhu
IP 3a Jednosmerná premávka #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 3a.png

Jednosmerná premávka

Označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke č. IP 3b.

IP 3a Jednosmerná premávka
IP 3b Jednosmerná premávka #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 3b.png

Jednosmerná premávka

Označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou č. B 2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.

IP 3b Jednosmerná premávka
IP 4 Slepá cesta #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 4.png

Slepá cesta

Označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

IP 4 Slepá cesta
IP 5 Návesť pred slepou cestou #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 5.png

Návesť pred slepou cestou

Vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

IP 5 Návesť pred slepou cestou
IP 6 Priechod pre chodcov #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 6.png

Priechod pre chodcov

Označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b.

IP 6 Priechod pre chodcov
IP 7 Priechod pre cyklistov #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 7.png

Priechod pre cyklistov

Označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či takmôže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

IP 7 Priechod pre cyklistov
IP 8 Spomaľovací prah #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 8.png

Spomaľovací prah

Informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu.

IP 8 Spomaľovací prah
IP 9 Podchod alebo nadchod #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 9.png

Podchod alebo nadchod

Informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 12 alebo č. E 15.

IP 9 Podchod alebo nadchod
IP 10 Odporúčaná rýchlosť #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 10.png

Odporúčaná rýchlosť

Informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.

IP 10 Odporúčaná rýchlosť
IP 11 Núdzová odstavná plocha #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 11.png

Núdzová odstavná plocha

Informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.

IP 11 Núdzová odstavná plocha
IP 12 Parkovisko  #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 12.png

Parkovisko

Označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenostimožno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku č. E 7 alebo č. E 2. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť na dodatkovej tabuľke č. E 12.

IP 12 Parkovisko
IP 13a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 13a.png

Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím

Označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.

IP 13a Parkovisko – parkovacie miesta s ...
IP 13b  Parkovisko – parkovaciemiesta so šikmým státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 13b.png

Parkovisko – parkovaciemiesta so šikmým státím

Vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou č. V 10b.

IP 13b Parkovisko – parkovaciemiesta so...
IP 13c Parkovisko – parkovaciemiesta s pozdĺžnym státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 13c.png

Parkovisko – parkovaciemiesta s pozdĺžnym státím

Vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a.

IP 13c Parkovisko – parkovaciemiesta s p...
IP 14a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 14a.png

Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku

Vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 13a alebo č. IP 13b s týmrozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

IP 14a Parkovisko – parkovacie miesta s ...
IP 14b Parkovisko – parkovaciemiesta s pozdĺžnym státím na chodníku #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 14b.png

Parkovisko – parkovaciemiesta s pozdĺžnym státím na chodníku

Vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a.

IP 14b Parkovisko – parkovaciemiesta s p...
IP 15a Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státímna chodníku#phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 15a.png

Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státímna chodníku

Vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

IP 15a Parkovisko – parkovacie miesta s ...
IP 15b Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 15b.png

Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku

Vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

IP 15b Parkovisko – parkovacie miesta s ...
IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 16.png

Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím

Označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s v...
IP 17a Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 17a.png

Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím

Informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

IP 17a Parkovisko – parkovacie miesta s ...
IP 17b Parkovisko – parkovaciemiesta s regulovaným státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 17b.png

Parkovisko – parkovaciemiesta s regulovaným státím

Informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

IP 17b Parkovisko – parkovaciemiesta s r...
IP 18 Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 18.png

Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom

Informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke č. IP 12.

IP 18 Kryté parkovisko, parkovacia garáž...
IP 19 Parkovisko P + R #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 19.png

Parkovisko P + R

Informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke č. E 12.

IP 19 Parkovisko P + R
IP 20a Stanovište polície #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 20a.png

Stanovište polície

Informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.

IP 20a Stanovište polície
IP 20b Stanovište taxi #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 20b.png

Stanovište taxi

Informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

IP 20b Stanovište taxi
IP 21a Tunel #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 21a.png

Tunel

Označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.

IP 21a Tunel
IP 21b Koniec tunela #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 21b.png

Koniec tunela

Označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.

IP 21b Koniec tunela
IP 22a Rýchlostná cesta #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 22a.png

Rýchlostná cesta

Označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Rýchlostné cesty, ktorých užívanie nepodlieha úhrade mýtom alebo diaľničnou nálepkou, sa označujú značkami č. II 21b alebo č. II 22b, ktoré sa umiestňujú pod túto značku.

IP 22a Rýchlostná cesta
IP 22b Koniec rýchlostnej cesty #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 22b.png

Koniec rýchlostnej cesty

Označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

IP 22b Koniec rýchlostnej cesty
IP 23a Diaľnica #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 23a.png

Diaľnica

Označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Diaľnice, ktorých užívanie nepodlieha úhrade mýtom alebo diaľničnou nálepkou, sa označujú značkami č. II 21b alebo č. II 22b, ktoré sa umiestňujú pod túto značku.

IP 23a Diaľnica
IP 23b Koniec diaľnice #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 23b.png

Koniec diaľnice

Označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

IP 23b Koniec diaľnice
IP 24a Zóna s dopravným obmedzením #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 24a.png

Zóna s dopravným obmedzením

Vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.

IP 24a Zóna s dopravným obmedzením
IP 24b  Koniec zóny s dopravným obmedzením #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 24b.png

Koniec zóny s dopravným obmedzením

Vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.

IP 24b Koniec zóny s dopravným obmedzen...
IP 25a Pešia zóna #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 25a.png

Pešia zóna

vyznačuje územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

IP 25a Pešia zóna
IP 25b Koniec pešej zóny #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 25b.png

Koniec pešej zóny

Vyznačuje územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

IP 25b Koniec pešej zóny
IP 26a Školská zóna #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 26a.png

Školská zóna

Vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

IP 26a Školská zóna
IP 26b Koniec školskej zóny #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 26b.png

Koniec školskej zóny

Vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

IP 26b Koniec školskej zóny
IP 27a Zóna s plateným alebo regulovaným státím #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 27a.png

Zóna s plateným alebo regulovaným státím

Vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.

IP 27a Zóna s plateným alebo regulovaným...
IP 27b Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím#phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 27b.png

Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím

Vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky č. IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky č. IP 17b.

IP 27b Koniec zóny s plateným alebo regu...
IP 28a Obytná zóna #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 28a.png

Obytná zóna

Vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

IP 28a Obytná zóna
IP 28b Koniec obytnej zóny #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 28b.png

Koniec obytnej zóny

Vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

IP 28b Koniec obytnej zóny
IP 29 Úniková zóna #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 29.png

Úniková zóna

Informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej poruchy.

IP 29 Úniková zóna
IP 30 Zmena miestnej úpravy  #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 30.png

Zmena miestnej úpravy

vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, nezvyčajné stavebné usporiadanie cesty a podobne.

IP 30 Zmena miestnej úpravy
IP 30a Výstražné zariadenie vypnuté #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 30a.png

Výstražné zariadenie vypnuté 

 Upozorňuje na stav vypnutia ovládania závor a na stav vypnutia prejazdového výstražného zabezpečovacieho zariadenia na príslušnou značkou označenom železničnom priecestí, ktoré by účastník cestnej premávky inak neočakával; v takomto prípade platí ustanovenie § 27 ods. 1 zákona.

IP 30a Výstražné zariadenie vypnuté
IP 31a Hmlové body #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 31a.png

Hmlové body

V spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

IP 31a Hmlové body
IP 31b Hmlové body #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 31b.png

Hmlové body

V spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

IP 31b Hmlové body
IP 31c Hmlové body #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 31c.png

Hmlové body

V spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dôvodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly.

IP 31c Hmlové body
IP 32 Bezpečná vzdialenosť #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 32.png

Bezpečná vzdialenosť

V spojení so značkou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyjadrujú pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke č. IP 32.

IP 32 Bezpečná vzdialenosť
IP 33 Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 33.png

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Informuje o dopravných obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premávky.

IP 33 Všeobecné informácie o dopravných ...
IP 33a Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (vzor)#phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 33a.png

Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (vzor)

Informuje o úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, a o spôsobe ich úhrady. Na príslušnej dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie spresňujúce údaje. Značka sa používa najmä v kombinácii s dodatkovými tabuľkami č. E 6a a č. E 6b a s dodatkovou tabuľkou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla.

IP 33a Všeobecné informácie o povinnosti...
IP 34a Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 34a.png

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

IP 34a Všeobecné informácie o dopravných...
IP 34b Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 34b.png

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

IP 34b Všeobecné informácie o dopravných...
IP 34c Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach #phocagallerypiclens 10-phocagallerypiclenscode-Znacky/Informativne/prevadzkove/ip 34c.png

Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Informujú o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

IP 34c Všeobecné informácie o dopravných...
 
 
 
Powered by Phoca Gallery