Vodičské oprávnenie skupiny BE

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.


Potrebujem:

Vodičské oprávnenie skupiny B

Vek na udelenie vodičského oprávnenia 18 rokov

Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (potvrdí váš lekár), formulár Vám poskytneme v autoškole.

Absolvovanie  kurzu prvej pomoci (prebieha v priestoroch autoškoly).

Kolok potrebný na záverečnú skúšku.

Cena kurzu: 450,- € bez DPH (540,- € s DPH)

+ 33 € kolok  + Kurz prvej pomoci 22 €  + poplatok u lekára cca 16 €

Kurzy otvárame podľa počtu záujemcou alebo po dohode. Ďalšie informácie Vam radi poskytneme priamo u nás, alebo na telefónnom čísle 0903 668873.