Vykonáváme výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie všetkých  skupín motorových vozidiel

Kondičné jazdy

Pre každého kto  je držiteľom vodičského opravnenia ponúkame kondičné jazdy k zdokonalení a  pripomenutiu vodičských dovedností a k nadobudnutí istoty za volantom.

Cena za jednu vyučovaciu hodinu (45 minút) je 10 € pre skupinu B - osobný automobil.

Cena za ostatné skupiny vodičského opravnenia dohodou 0903 66 88 73.

Dalšie informácie na tel. 0903 66 88 73.